Valors i trajectòria professional

“En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n”

(article 14.1 de la Declaració Universal de Drets Humans)

“Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat”

(article 22 de la Declaració Universal de Drets Humans)

Estudiem el teu cas en detall i de forma personalitzada.

HELENA VÁZQUEZ GINER

Graduada en Dret per la Universitat Popmeu Fabra (2013)

Máster d’Accés a l’Advocacia, amb menció de Dret Laboral (2014)

Curs General d’Estrangeria per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2015)

Àmplia experiència com a advocada laboralista. Preocupada pel deteriorament de les condicions de treball, he defensat a treballadors davant d’acomiadaments, reclamacions de quantitat, mobbing, violacions dels drets sindicals, entre d’altres conflictes amb l’empresari.

La meva experiència en el món de l’empresa m’ajuda a proveir assistència legal de qualitat en matèria laboral. Proveeixo assessorament a empreses en matèria de contractació, igualtat i prevenció de riscos laborals, per tal de vetllar pel compliment de la normativa laboral.

Entenc que ningú és il·legal. Per aquesta raó em vaig especialitzar en la vessant legal dels processos migratoris i sóc experta en Dret d’Estrangeria. Acompanyo a les persones migrades en l’exercici els seus drets amb l’objectiu que puguin regularitzar i normalitzar la seva situació administrativa en el territori espanyol.

Per últim, no tan sols m’he desenvolupat professionalment en el món jurídic, sinó que també he treballat en el camp de la comunicació. Coincidint amb l’arribada massiva de refugiats i amb la implementació del tercer rescat grec, vaig ser corresponsal a Grècia durant dos anys per diversos mitjans catalans i espanyols, com ara el diari Ara, RAC1 o el diari Público. 

Anuncis