Advocat expert en estrangeria

Consultes confidencials i personalitzades sobre totes les qüestions relacionades amb els permisos d’estada, asil, residència, nacionalitat, deportacions, entre altres.

Assessorament, acompanyament i representació durant la tramitació de permisos de residència, residència i treball, reagrupació familiar, renovacions de permisos,
sol·licituds d’asil, recursos davant de les denegacions, entre altres tràmits. 

Defensa lletrada davant procediments judicials per denegació de permisos de residència o nacionalitat, procediment d’expulsió, denegacions de visat i denegacions d’asil. 

Cursos i tallers sobre processos migratoris i Drets Humans per a particulars, entitats i centres formatius.

Anuncis