Advocat laboralista

Assessorament en matèria de drets laborals a treballadors i treballadores. D’aquesta manera, a través d’una visita resolem els dubtes que el treballador/a tingui sobre les seves condicions contractuals, com ara la jornada o el seu salari.

Assessorament laboral per a empreses i entitats socials. Inclou la formalització de contractes amb caràcter general, tramitació de nòmines i altes a la Seguretat Social, auditories laborals (due diligence) i confecció de Plans d’Igualtat.

Assistència jurídica immediata davant d’acomiadaments, modificacions substancials de les condicions de treball o mobilitat geogràfica, impugnació de sancions, assetjament laboral, reclamació de salaris i, en definitiva, proveïm assistència davant de qualsevol acte discriminatori que es produeixi en el lloc de treball. 

Defensa lletrada davant el CMAC, Inspecció de Treball, els Jutjats del Social i qualsevol altre tipus d’assistència lletrada.

Cursos i tallers sobre drets laborals i drets fonamentals per entitats, instituts i particulars.

Anuncis